Måleravlesning

Telefon

Du kan også ringe vår automatiske telefontjeneste for måleravlesning på 810 33 310. Tast inn de siste 8 siffer i målepunktID og din målerstand. MålepunktID finner du på fakturaen eller på avlesningsvarselet.
Mer informasjon i FAQ

SMS

For å kunne levere måleravlesning per SMS, så må det mobilnummeret du ønsker å bruke være registrert. Ved neste måleravlesning vil du automatisk få påminnelse om avlesningsdato per SMS.
Mer informasjon i FAQ